Тематичните събития дават възможност за полет на въображението във всички посоки. Независимо за какво мечтаете, от Венециански маскарад през истински холивудски блясък или казино приключение до приказния Барби свят или Коледната нощ на чудесата – Вие и Вашите гости ще изпитате тръпка, коята никога няма да забравите, наслада за всичките ви сетива, разтърсваща емоция.

Нека да танцуваме!

Венециански маскарад

Носейки невероятна венецианска маска ще се слеете с останалите тайнствени гости в атмосфера, която разкрива венецианските традиции, мода и култура.

Докато гондолите се люшкат по стените край вас, почувствайте духа на карнавала в разноцветните кастюми, енергична музика и огнени танци.

Коледна нощ на чудесата

Ледът скърца под краката, докато вървите под заснежените дървета, празнично украсените къщи или полярните мечки и елени, които изникват от заскрежения въздух сред коледните песни на детски хорове или вашите любими песни.

Свещите блестят, за да почувствате още по-ясно духа на празника, докато се сгрявате с чаша вино и коледни кулинарни изкушения.

Добре дошли в коледната нощ на чудесата!

Парти Лас Вегас

Лас Вегас ви посреща сред невероятен блясък от специални звукови и светлинни ефекти, които ви въвеждат в света на шоуто, умелите фокусници, танцуващите фонтани и вълнуващите хазартни възможности.

Песните на Елвис оживяват, докато емоциите нарастват под дъжд от конфети!

Фантазия в черно и бяло

Потопете се в елегантния контраст от черно и бяло, отразен в декора на залата, дневно-нощната декорация, шахматните покривки и аранжировките от цветя.

Почувствайте се като кралица или крал, докато фонтаните от бял и кафяв шоколад придават допълнителен блясък на събитието под звуците на изискани джаз изпълнения…

Themed events give the possibility for the flight of imagination in all directions. No matter what you dream of, from mysterious Venetian Masquerade through real Hollywood glamour or Casino party to Barbie world or Christmas wonder night – you and your guests will experience a thrill never to be forgotten which will delight all the senses and leave you breathless with emotion.

Let’s dance!

Venetian Masquerade

Wearing an intricate Venetian mask, merge with the other mysterious guests in an atmosphere revealing Venetian traditions, fashion and culture.

As gondolas jump on the gentle waves on all walls around you, feel the spirit of the carnival in the colourful costumes, joyful music and fiery dancing.

Christmas Wonder Night

The ice creaks under your feet as you walk amid snow-covered trees, festively decorated houses or polar bears and deers emerging in the frosted air vibrating with the Christmas carols of children’s choirs or your favourite Christmas songs Festive candles gleam to make you feel the incredible spirit as you warm up with a glass of wine and Christmas culinary specialties!

Welcome to Christmas Wonder Night!

Las Vegas Party

Las Vegas party welcomes you with the incredible glamour of special sound and light effects to reveal the world of show, skilful magicians, dancing fountains and thrilling gambling opportunities.

The songs of Elvis relive the party as emotions go up under a rain of confetti!

Black & White Fantasy

Delight in the elegant contrast of black and white reflected in the ballroom decor, day versus night decoration, chequered table cloths and accompanying flower arrangements.

Feel like a queen or king of the ball while black and white chocolate fountain add a sparkle to the event under the tunes of subtle jazz…