Осветяване на сгради

Фасадното осветление може да придаде неповторим облик на всяка една сграда. В нашето съвремие трудно бихме могли да си представим населено място без осветление като съществена част от новата градска среда. Това е външно обществено, изкуствено осветление на фасади, на публични и жилищни сгради, хотели, ресторанти, екстериорни обекти – мостове, културни паметници и др.
Външния вид на всички обекти, които ни заобикалят зависи от начина, по който са осветени!
Фасадното осветление на една сграда успешно изпълнява и рекламна роля като естетическия вид привлича вниманието.
Проектите за фасадно осветление и тяхното изпълнение са отговорна и творческа задача, към която трябва да се подходи внимателно,с усет и естетическа култура. Доверете се на нашия екип от дизайнери и специалисти.