Когато планирате специално събитие като важна годишнина, представяне на нов продукт или услуга, коктейл с делови партньори, романтична вечеря в необикновена атмосфера, среща на служителите или друг специален повод, обикновено си задавате въпроса как да превърнете това събитие в истински вълнуващопреживяване, за което дълго след това да се говори. Обсъждате сценария, декора, техническите детайли, цветните аранжировки, цялостното въздействие на избранато място, като търсите най-добрия начин, за да впечатлите гостите или потенциалните си клиенти.

В забързаното ни ежедневие, всичко това изисква много усилия, време, професионален поглед и точна преценка.

Нашият екип от дългогодишни специалисти разработва креативни идеи за всеки индивидуален клиент, като поема грижата по организирането на събитието от самото начало на подготовката до самия му край, оставайки на разположение във всеки един момент, за да съдейства със съвет, техническа подкрепа или промяна в крачка.

С нас ще спестите от времето си, ще останете далече от излишните проблеми и не на последно място, ще останете доволни, че сме отговорили на Вашите желания и изисквания.


When planning a special event like an important anniversary celebration, promotional campaign of a new product or service, cocktail with business partners, romantic dinner in extraordinary atmosphere, staff meeting or another occasion, you usually ask yourselves how to turn your event into a really exciting experience to be talked about long after it. You discuss the scenario, décor, technical details, flower arrangements, the entire impact of the selected location searching for the best way to impress your guests or potential clients.

In the hectic rhythm of today’s life, all this requires substantial efforts, time, professional experience and accurate assessment.

Our team of experts suggests creative ideas for every individual client taking care of the entire event organization from its beginning to the very end being available at any stage to contribute with advice, technical support or a needed change.

We will save you time and unnecessary worries and, last but not least, we will satisfy your wishes and requirements.